Vorige week zijn de sleutels van de eerste van een reeks nieuwe ambulances overhandigd aan wagenparkbeheerder Hilbrand Trampé. Hiervoor is een gezamenlijk aanbestedingstraject doorlopen met samenwerkingspartner RAV Flevoland.

Dit nieuwe model Mercedes Benz 419 Emergency Sprinter is in veel opzichten verbeterd ten opzichte van de huidige ambulances.Zo is er een compressor koelkast gemonteerd zodat personeel bij lange diensten hun eten koel kunnen bewaren. Ook is er door het hele achtercompartiment indirecte verlichting gemonteerd, zodat patiënten niet onnodig in fel licht hoeven te kijken.

De inmiddels befaamde Martin Hoorns ontbreken niet: vier luchthoorns die incidenteel bij de gewone sirene bijgeschakeld kunnen worden. Een zeer uitgebreid signaleringspakket inclusief powerled’s siert het voertuig rondom.

Nieuw voor de RAV Gooi en Vechtstreek is een aparte kast met daarin een vacuümmatras, evacuatie stoel en speciale materialen voor behandeling van slachtoffers van grote (terreurgerelateerde) incidenten.

Binnen drie jaar zal het gehele wagenpark van de RAV Gooi en Vechtstreek zijn vervangen door dit nieuwe model.