Over de ambulancezorg

Wet Ambulancezorg

In december 2008 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorg (WAZ) aangenomen. Deze wet heeft als belangrijkste wijziging dat per veiligheidsregio één  organisatie verantwoordelijk wordt voor ambulancezorg inclusief de meldkamer ambulancezorg. De verwachting was dat deze nieuwe wet in 2011 van kracht zou worden.

Inmiddels heeft de ministerraad – op voorstel van minister Schippers (VWS)- besloten de WAZ te wijzigen in een tijdelijke wet ambulancezog (twaz). Deze is op 1 januari 2013 in werking getreden. Aanbieders van ambulancezorg worden voorlopig voor 5 jaar aangewezen.

Landelijke organisatie

De ambulancezorg in Nederland is, net als politie en brandweer, verveeld in 25 regio’s. Deze gebieden zijn gelijk aan de veiligheidsregio’s waarin Nederland is opgedeeld.

De ambulanceorganisaties in de verschillende gebieden (RAV’en) werken onderling samen en worden ondersteund door de branchevereniging Ambulancezorg Nederland.

Om de inhoudelijke kwaliteit van de medische zorg te waarborgen, werken de RAV’en met landelijke protocollen. Deze protocollen zijn er zowel voor het uitvragen van meldingen op de meldkamers ambulancezorg, als voor de hulpverleningen zelf. Dit zorgt ervoor dat ambulancezorg in Nederland niet alleen goed is, maar ook uniform.

Kerncijfers landelijke ambulancezorg

  • Ruim 675 ambulances.
  • Ruim 1.00.300 hulpverleningen per jaar.
  • Circa 4900 werknemers.