Wat kost een ambulancerit?

 

Wat kost een ambulancerit? 

Het tarief van ambulancevervoer in Nederland wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor spoedvervoer en besteld vervoer.

Tarief besteld vervoer

Bij het besteld vervoer is er vooraf een afspraak gemaakt. Bijvoorbeeld voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis of een overplaatsing. De ambulance haalt u dan op een nader af te spreken tijdstip op. Het tarief voor ambulancevervoer (besteld en spoed) is uniform in heel Nederland.

De prijs van de ambulancerit bestaat uit het landelijk uniforme basistarief plus het aantal kilometers dat u in de ambulance gelegen heeft.

De rekening

Het ambulancevervoer wordt in Nederland betaald door de zorgverzekeraar. Als verzekerde merkt u niets van de rekening. Deze wordt net als de rekening van de huisarts en het ziekenhuis door ons rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Een enkele keer is dit niet mogelijk, omdat bij ons onvoldoende persoonsgegevens bekend zijn. Dan ontvangt u zelf de rekening en moet u deze zelf betalen. Daarna declareert u deze bij uw zorgverzekeraar.

Let op: De zorgverzekeraar kan een eigen risico in rekening brengen afhankelijk van het door u aan uw zorgverzekeraar betaalde eigen risico in betreffend jaar.

De kosten van besteld vervoer zijn in 2020: 328,66 euro basistarief + 4,23 euro per km
De kosten A1/A2 spoedvervoer zijn in 2020: 740,81 euro basistarief + 4,23 euro per km