Typen vervoer

Bij een ambulancerit wordt er onderscheid gemaakt tussen spoedeisende zorg en geplande ambulancezorg. In geval van spoedeisende zorg dient de ambulance zo spoedig mogelijk bij de patiënt ter plaatse te kunnen zijn. De centralist op de meldkamer bepaalt de classificering van de urgentie. Bij een A1-urgentie dient een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Bij een A2-urgentie is er minder sprake van spoed en dient de ambulance binnen 30 minuten aanwezig te zijn.

Besteld vervoer

Het besteld vervoer verleent zorg aan patiënten met een laagcomplexe zorgvraag. Bij laagcomplexe ambulancezorg volstaat het werken volgens routines, standaardprocedures en/of combinaties van (standaard) procedures. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om patiënten die van het ziekenhuis naar huis vervoerd moeten worden.

Besteld vervoer wordt altijd aangevraagd door een arts of een zorginstelling bij de MKA.

Om in aanmerking te komen voor besteld ambulancevervoer dient de patiënt minimaal aan één van de onderstaande criteria te voldoen:

  • de patiënt moet liggend vervoerd worden;
  • de patiënt heeft tijdens het vervoer bewaking van vitale functies nodig;
  • de patiënt heeft tijdens het vervoer interventies nodig;
  • de patiënt heeft tijdens het transport psychische begeleiding nodig.

Deze aanvragen worden door de verpleegkundig centralist getoetst aan bovenstaande criteria en al dan niet toegekend.

Wagenpark

Alle ambulances van de RAV Gooi en Vechtstreek zijn van het type Mercedes319 CDI Otaris. De ambulances zijn uitgevoerd met een euro 5 dieselmotor V6 met een vermogen van 190 pk. Afhankelijk van de omstandigheden is de maximumsnelheid ca. 160 km per uur. Deze ambulance voldoet volledig aan de NEN EN 1789 norm.

De ambulances beschikken over alle noodzakelijke materialen en apparatuur om spoedeisende zorg te verlenen, waaronder een defibrillator, een hartmassageapparaat (AutoPulse), een beademingsapparaat, zuurstofflessen, een brancard, medicatie en een kinderkoffer met materialen voor spoedingrepen bij kinderen en bij bevallingen.

Rapid responder

Naast de reguliere ambulances, rijdt ook de rapid responder rond. Dit is een personenauto waar een solo-verpleegkundige op rijdt die dezelfde zorg kan verlenen als een regulier ambulance. De rapid responder kan alleen geen personen vervoeren en beschikt dus niet over een brancard, maar wel over alle voor acute zorg benodigde faciliteiten. Dit voertuig wordt door de meldkamer ingezet om als eerste op de plaats van een incident te zijn en de hulpverlening te starten. Het inzetten van een rapid responder creëert meer paraatheid en beschikbaarheid in de spoedeisende medische hulpverlening.

Traumahelikopter

Naast de bovenstaande ambulances hebben we in Nederland ook traumahelikopters, zogenaamde MMT’s (Mobiel medisch team). Deze worden ingezet bij zeer ernstige ongevallen waarbij snel medisch specialistische hulp nodig is. De MMT’s worden bemand door een gespecialiseerde arts, een gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot.

In Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam zijn de traumahelikopters gevestigd in Nederland. Voor deze MMT’s geldt dat zij gekoppeld zijn aan een traumacentrum.